Výrobky

Spoločnosť VAN AARSEN vyrába najmodernejšie stroje a kompletné riešenie výroby krmív.

Výrobný program našej spoločnosti zahŕňa: vážiace a dávkovacie systémy, kladivkové šrotovníky, dávkovacie miešačky, kondicionéry, peletovače, protiprúdové chladiče, dopravné a skladovacie zariadenia.

Všetky naše výrobky sú navrhnuté a skonštruované tak, aby zvýšili výrobnú kapacitu, znížili prevádzkové náklady a splnili požiadavky na:

  • Minimalizovať údržbu
  • Minimalizovať spotrebu energie
  • Maximalizovať bezpečnosť potravín
  • Ľahká a bezpečná prevádzka

 

Príklad výrobne kŕmnych zmesí:

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
Feed Mill Process

 

 

 

Ako teda fungujú naše výrobné zariadenia?

Samotná výrobňa kŕmnych zmesí je obrovský komplex. Proces spracovania a výroby krmív môžeme rozdeliť:

Vstupná časť
Suroviny sú pred dávkovaním, mletím a granulovaním čistené. V tomto kroku sú nečistoty v surovom materiáli, ako kamienky, hrudky zeme, kovové časti, dôkladne odstránené. Využívajú sa na to rotačné a magnetické separátory.

Dávkovacia časť
Objemové a vážiace dávkovacie zariadenia dávkujú jednotlivé suroviny a prísady a tak zabezpečujú dodržiavanie správnych pomerov pre ďalšie spracovanie. 

Mletie a miešanie
Zrnoviny sa rozomieľajú v kladivkovom šrotovníku na požadovanú veľkosť. Následne sú materiály spolu s prímesami rovnomerne premiešané v miešacích zariadeniach.

Granulovanie
Kŕmna zmes je pred vstupom do granulátora spracovávaná pridávaním pary v kondicionéri. V granulátore je následné horúca zmes pretláčaná do granúl. Tie sú ďalej schladené v protiprúdovom chladiči a v závislosti od požiadaviek zákazníka drvené na menšie časti v drviči. Počas tohto procesu môžu byť pridané potravinárske aditíva.

Záverečná fáza
Hotové výrobky sú pripravené na prepravu k spotrebiteľom či už vo forme voľne sypaného produktu zo zásobníkov do nákladných áut alebo navrecované vo vreciach.

 

 

 

 

 

 

Realizácia každého projektu je veľmi zložitý proces. Jednotlivé produkty sa neopakujú a sú vždy „šité“ zákazníkovi na mieru. Dôležitú úlohu pri každom projekte majú projektoví inžinieri, ktorí hľadajú optimálne riešenie pre zákazníkov. Projektové riešenie ovplyvňujú rôzne faktory (počasie, zemetrasenia, okolitá fauna a flóra).

Do každého projektu sa snažíme implementovať naše štandardné stroje, medzi ktoré patria kladivkový šrotovník, chladič, miešač a iné. Aj keď ide o štandardné stroje, máme veľmi vysoký štandard a cieľom je dosiahnuť najvyššiu kvalitu výrobku.

Každý takýto projekt je náročný na výrobu, technológie, reklamu, financie, zákonné aspekty jednotlivých krajín, logistiku, riadenie. Každý projekt je výsledkom práce všetkých. Pre spoločnosť je preto dôležité pracovať s tými najlepšími ľuďmi a nikdy nebyť spokojný s tým čo robíme ale snažiť sa veci zlepšovať. 


Sídlo spoločnosti:
VAN AARSEN spol. s r.o.
Teslova 1, 951 41 Lužianky